Bostad och Fastighet 

Från den 1 september 2023 har föreningen tecknat avtal med HSB för skötsel och underhåll. Du felanmäler i första hand via mail som går direkt till din fastighetskötare
som registrerar ärendet och återkommer till dig inom två arbetsdagar.
  • Via mail: www.hsb.se/felanmalan 
  • Via telefon: 010-442 11 00, måndag-onsdag & fredag 08:00 - 16:30, torsdag: 08:00-18:00 
  • Fastighetsjour, vid allvarliga fel som inte kan vänta till kontorstid 08-695 00 00.  
  • HSB:s växel: 010-442 11 00.
  • Uppge alltid vad felet är samt namn, adress och telefon när du felanmäler.
 
OBS!
Att anlita fastighetsjour utanför kontorstid bör undvikas och ska endast ske: 
# Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).
# Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.
Jour utryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig. 
Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall: Ring 112! 

 

Frågor och svar

På hsb.se/stockholm/kontakt finns svar på vanliga frågor. 

Vem ansvarar för kostnader

Åtgärd av fel faktureras enligt ansvarsfördelningen i bostadsrättsföreningens stadgar. Dvs. bostadsrättsinnehavaren bekostar åtgärder för underhåll och reparationer i lägenheten. Föreningen ansvarar för huset och alla utrymmen som inte är lägenheter.

 

HSB kan hjälpa till med hemmafixet

Droppande kranar, avlopp som behöver rensas, byte av tvättställ och sådant som ofta strular eller behöver fixas med i din lägenhet. Pris: 594kr/tim. (inkl.moms) minsta debitering 1 timme och därefter per påbörjad halvtimme. Kontakta HSB om pris för just det du behöver ha hjälp med. Lista med priser (2023) är utdelad och ska förvaras i skötselpärmen.

 

Hushållssopor

Hantering av hushållssopor sköts av Stockholm Vatten. Vid fel på sopnedkast, ex om de inte går att öppna eller är felvända, kontakta 08-522 120 00.


Källsortering

Hantering av källsorteringen sköts av Sita. Om behållare är fulla eller trasiga felanmäl till 08-519 331 20 eller

Städning

Hanteras av Städpoolen Scandinavia AB. Om städningen upplevs som undermålig, exempelvis grus i dörröppningen till hissen eller dammråttor så ska felanmälan göras på telefonnummer 08-556 701 50. 

 

Garagedörren

Uppstår problem med garagedörren, exempelvis om den fastnat i öppet läge eller inte går att få upp ska detta felanmälas till styrelsen. 


Vitvaror

Garantididen har löpt ut på våra vitvaror. Vid eventuella fel bekostas service och reparation av medlem själv. Electrolux Servie kan bokas på 0771-767676 eller .  

Uppge alltid vad felet är samt namn, adress, telefon, E-nr och FD-nummer (var du hittar dessa nummer för respektive produkt anges i bruksanvisningen).

Internet, TV och telefoni

Se huvudsidan för Internet, TV och telefoni för mer information. 


Snöröjning

Snöröjningen i föreningen ska göras av såväl Aimo Park, Stockholm Stad som av oss boende. Nedan redovisas vem som ansvar för vad och vart det ska felanmälas om det är problem med halka eller dålig snöröjning

  • Aimo Park hanterar felanmälan för själva gatan, vändplan och trottoar framför husen. Felanmälan görs på 0771-96 90 00 eller till .
  • Stockholm Stad ansvarar för trottoaren nerför backen samt parkvägen/trappa ner från huset till allmänningen. Felanmälan för denna görs på Stockholms Stad sajt eller till .  
  • Du ansvar själv för att snöröja din egen parkeringsplats.

 

Aimo Park ansvar markerat i GRÖNT, Stockholm Stads ansvar i RÖTT och de boendes ansvar markerat i GULT
 

Gångväg

Gäller anmälan gångväg, parkbelysning eller liknande är det Stockholms Stad som ska vara mottagare. Kartan ovan ger en bra bild vems ansvar det är beroende på vart skadan påträffas.
 

 

Hiss

Ny leverantör för service av hissar är S:t Eriks hiss AB från 2023-03-01
Boende och lokalhyresgäst felanmäler hissen direkt till leverantören på telefon 08-522 258 00.

 

Ohyra/skadedjur

Kontakta alltid styrelsen om du misstänker att du har ohyra i din lägenhet. Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring men du som medlem ansvarar för att anmälan angående ohyra görs så snart som möjligt.