Bostad och Fastighet 

Från den 1 juli 2017 har föreningen tecknat avtal med nya leverantörer för skötsel och underhåll. För att göra det enkelt för er medlemmar har Teknikförvaltning i Stockholm huvuduppdraget och kommer på samma sätt som JM att hand om de flesta anmälningar och sedan vidarebefordra dem när det behövs. Fel utanför lägenheten som t.ex. utemiljö, städning, allmänbelysning mm felanmäls även detta till Teknikförvaltning i Stockholm. 
 
Teknikförvaltning i Stockholm
 • Via mail:
 • Via telefon: 08-81 81 64 (Vardagar 07:30 till 16:00)
 • Jourärenden som är akuta efter klockan 16:00 på vardagar till samma telefon 08-81 81 64. 
Uppge alltid vad felet är samt namn, adress och telefon när du felanmäler. 
Nyinflyttad? Då skall du också anmäla till Teknikförvaltning i Stockholm för att få namnskyltar på brevlåda mm ändrade.
 

Garantifrågor

Eventuella fel i lägenheten som enligt egen bedömning kan omfattas av 5-års garanti ska anmälas till Teknikförvaltning i Stockholm (se kontaktuppgifter ovan). Notera dock att garanti alltså inte längre gäller för:
 • Vitvaror
 • Blandare/VS-armaturer
 • Målningsarbeten
 • Tapetseringar
 • Slitage

Notera ditt egna ansvar för skötsel och underhåll av bostadsrätten, vilket i huvudsak finns beskrivet i föreningens stadgar i § 32 (se utdrag nedan).  

Allmänt om garantin
Vid en reklamation ska det avgöras om felet omfattas av garantin, eventuellt sker detta efter viss undersökning/utredning. Fel och skador som beror på bristande underhåll, felaktig skötsel eller förslitning omfattas inte av garantin. Fel och skador som orsakats av yttre påverkan omfattas inte heller av garantiåtagandet. Exempelvis ingår inte normal justering av dörrar och fönster i garantiåtagandet. JM har rätt att avhjälpa fel på allt som ingått i entreprenaden. Innan bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavaren påbörjar reparationer av det som anses vara garantifel ska JM kontaktas i frågan och beredas en möjlighet till egen kontroll för att garantin ska gälla.

Hur länge gäller garantin? 
Garantitiden för byggnadsarbeten är fem år. För vitvaror, blandare/vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år. I vårt fall löpte tiden ut den 28 februari 2017. I samband med denna tidpunkt gjorde en garantibesiktning som innebär att samtliga lägenheter återigen kontrolleras av besiktningsman. Åtgärder efter besiktningen åtgärdas under vår, sommar och höst samma år. Entreprenaden anses avslutad efter godkänd slutbesiktning.

 

Jour

Vid akuta fel efter kontorstid, dvs efter 17.00 på vardagar samt helger, kontakta jouren på telefon 08-81 81 64.

Detta bör undvikas och ska endast ske: 
# Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid vattenläckage).
# Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.

OBS!
Jour utryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om du själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir du betalningsskyldig. 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall: Ring 112! 

Hushållssopor

Hantering av hushållssopor sköts av Stockholm Vatten. Vid fel på sopnedkast, ex om de inte går att öppna eller är felvända, kontakta 08-522 120 00.


Källsortering

Hantering av källsorteringen sköts av Sita. Om behållare är fulla eller trasiga felanmäl till 08-519 331 20 eller

Städning

Hanteras av Städpoolen Scandinavia AB. Om städningen upplevs som undermålig, exempelvis grus i dörröppningen till hissen eller dammråttor så ska felanmälan göras på telefonnummer 08-556 701 50. 

 

Garagedörren

Uppstår problem med garagedörren, exempelvis om den fastnat i öppet läge eller inte går att få upp ska detta felanmälas till styrelsen. 


Vitvaror

Garantididen har löpt ut på våra vitvaror. Vid eventuella fel bekostas service och reparation av medlem själv. Electrolux Servie kan bokas på 0771-767676 eller .  

Uppge alltid vad felet är samt namn, adress, telefon, E-nr och FD-nummer (var du hittar dessa nummer för respektive produkt anges i bruksanvisningen).

Internet, TV och telefoni

Se huvudsidan för Internet, TV och telefoni för mer information. 


Snöröjning

Snöröjningen i föreningen ska göras av såväl Aimo Park, Stockholm Stad som av oss boende. Nedan redovisas vem som ansvar för vad och vart det ska felanmälas om det är problem med halka eller dålig snöröjning

 • Aimo Park hanterar felanmälan för själva gatan, vändplan och trottoar framför husen. Felanmälan görs på 0771-96 90 00 eller till .
 • Stockholm Stad ansvarar för trottoaren nerför backen samt parkvägen/trappa ner från huset till allmänningen. Felanmälan för denna görs på Stockholms Stad sajt eller till .  
 • Du ansvar själv för att snöröja din egen parkeringsplats.

 

Aimo Park ansvar markerat i GRÖNT, Stockholm Stads ansvar i RÖTT och de boendes ansvar markerat i GULT
 

Gångväg

Gäller anmälan gångväg, parkbelysning eller liknande är det Stockholms Stad som ska vara mottagare. Kartan ovan ger en bra bild vems ansvar det är beroende på vart skadan påträffas.
 

 

Hiss

Ny leverantör för service av hissar är S:t Eriks hiss AB från 2023-03-01
Boende och lokalhyresgäst felanmäler hissen direkt till leverantören på telefon 08-522 258 00.

 

Ohyra/skadedjur

Kontakta alltid styrelsen om du misstänker att du har ohyra i din lägenhet. Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring men du som medlem ansvarar för att anmälan angående ohyra görs så snart som möjligt.