Är du nyinflyttad eller av annan anledning behöver få nya namnskyltar på brevlåda och trapphus ändrade, kontaktar du HSB Stockholm

  • Via mail: www.hsb.se/felanmälan
  • Via telefon: 010-442 11 00 (Vardagar 08:00-16:30, torsdagar 08:00-18:00)