Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. Föreningen beviljar tillstånd för ett år, sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta.

 A Läs noggrant Andrahandsuthyrning - detta gäller mellan bostadsrättshavare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Notera att det är du som bostadsrättshavare som har ansvaret för att förmedla all information ifrån styrelsen till din hyresgäst. Detta gäller bostadsrättsföreningens alla regler, samt även alla nyheter som förmedlas via webbplatserna www.brfkvarnhjulet.se samt www.simpleko.se.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. Fyll i och signera blanketten innan du skickar den till föreningen.

 

Ansökan om andrahandsuthyrning kan lämnas i styrelsen brevlåda på;

Brf Kvarnhjulet
Styrelsen
Karen Blixens Gata 13
168 44 Bromma 

eller mailas till  

 

 Icon representing an icon

Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning - inges till styrelsen

Kontrakt mellan bostadsrättsinnehavare och hyresgäst

Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren

Här finns flera artiklar om andrahandsuthyrning