Säljare och köpare blir överens och skriver avtal. Tre överlåtelseavtal ska skrivas, ett till säljaren, ett till köparen och ett som skall lämnas till bostadsrättsföreningen. 
Köparen har undersökningsplikt och säljaren har informationsplikt om de fel och brister i lägenheten som är kända! 

Överlåtelser/medlemsansökan ska skickas till:

Brf Kvarnhjulet
Styrelsen
Karen Blixens Gata 13
168 44 Bromma

Mäklarbild kan beställas från Förvaltning i Östersund.


Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgiften för säljaren är max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2016 års kostnadsläge är 1107,50 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

 

Make och sambo

Är du gift eller sambo skall ni båda godkänna överlåtelsen med underskrift.

 

Gåva mellan makar

Gåva av lägenhet eller delar av denna skall då det gäller makar ske i äktenskapsförord. Detta skall vara inregistrerat i tingsrätten.

 

Pantförskrivning

Är lägenheten pantförskriven skall panten i regel lösas vid överlåtelse av lägenheten. Övertag kan förekomma, uppgift om detta lämnar din kreditgivare.

 

Andrahandsuthyrning

Funderar du på att hyra ut din lägenhet i andra hand, läs mer här eller prata med styrelsen innan uthyrning sker. Andrahandsuthyrning får ej ske utan styrelsens godkännande.