Besöksparkering 

De platser som finns tillgängliga för tillfällig parkering på Karen Blixens Gata är dels 2 platser mellan Karen Blixens gata 5 och 7 och 4 platser utanför Karen Blixens gata 13. Man kan parkera där i 6 timmar, med föreningens tillstånd och P-skiva väl synliga i bilen. Om endast P-skiva uppvisas så är den maximala parkeringstiden 30 minuter.

Är du i behov av parkeringsplatser kan du alltid fråga dina grannar i Facebookgruppen  som ofta kan hjälpa till. Ger det inget och besöksparkeringen är full kan gästerna ofta hitta en plats på Björnsonsgatan. Alternativt har Stockholmsstad en avgiftsbelagd parkering vid Blackebergsskolan. 

 

Uthyrning av parkeringsplatser

Uthyrningen av föreningens parkeringsplatser i garage, parkeringsplatser utomhus, elbilsplatser utomhus samt MC-platser administreras av föreningen styrelse. Kontakta därför alltid styrelsen via om du vill hyra, byta eller säga upp parkeringsplats.

Aimo park hanterar avtal, fakturering och fjärrkontrollerna som går till garageporten. Kontakta därför aimo park om du har frågor angående hyresavtal och fjärrkontroll till garageporten.

Kontaktuppgifter aimo park:
Telefon: 0771-96 90 06
E-post: 

Parkeringsalternativ

Priser från och med 2024-03-01.

Garageplatser: 83 stycken, 1040 kr/mån
Öppna P-platser: 57 stycken, 520 kr/mån
Öppna P-platser med laddstolpe: 20 stycken, 751 kr/mån (av 751 så bekostas laddstolpen med 231 kr. Laddning sker till självkostnadspris, där aktuellt pris visas i Chargenodeappen.)
MC-platser: 7 stycken, 347 kr/mån


Parkeringspolicy

Föreningen sköter uthyrningen av parkeringsplatserna i egen regi alternativt genom anlitad extern leverantör, gemensamt nedan kallad parkeringsbolaget.

 

 • Det är i första hand medlemmar i Brf Kvarnhjulet, som har rätt att hyra parkeringsplats.
 • Separata köer finns för garage, uteplats, MC-plats samt elbilsplats.
 • Parkeringsansvarig i styrelsen erbjuder ledig plats till den första i respektive kö.
 • Är den erbjudna platsen uteplats, och garageplats föredras och vise versa, kan medlemmen tacka nej med bibehållen kö-plats.
  Då ges erbjudandet istället till den som är näst på tur.
 • I första hand är det en parkeringsplats per hushåll.
 • Om inte alla p-platser är uthyrda finns möjlighet att hyra en andra parkeringsplats.
 • Den som sist fick en andra p-plats, blir uppsagd först vid behov av en förstaplats. (Först in, sist ut / sist in, först ut)
 • Blir man uppsagd från en andraplats, ställs man sist i kö på listan för en andraplats.
 • Det finns en kö för byte av parkeringsplats, och byten ges prioritet framför köande till första eller andra plats.
 • Medlemmar har rätt att ha både p-plats för personbil och mc samtidigt.
 • Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska i första hand hyras ut till personer med utfärdat tillstånd för rörelsehindrad.
 • Om ingen medlem har behov av parkeringsplats för rörelsehindrad kan platsen hyras ut till köande för en första eller andra plats, med tillägget att platsen blir uppsagd om behov uppstår. Den uppsagda kommer då att bli satt först i kön för garageplats, om platsen för rörelsehindrad är i garage, eller först i kön för uteplats, om platsen för rörelsehindrad är en uteplats.

Elbilsplatser skall i första hand hyras ut till ägare av elbil eller ladd-hybrid. Om kön till elbilsplats är tom, kan de hyras ut enligt följande:

 • I första hand till köande medlem för uteplats.
 • Platsen blir uppsagd under förutsättning att annan uteplats finns att tillgå.
 • I andra hand till köande medlem för andraplats.
 • Platsen blir uppsagd om annan medlem har behov av elbilsplats som förstaplats.
 • Pris som köande får erlägga för platsen är priset för elbilsplats.

Medlemmen har inte rätt att invänta en viss uteplats eller garageplats, utan får ta den plats som erbjuds. Information om villkor förmedlas av parkeringsbolaget vid tecknande av avtal. Vid erbjudande om plats kontaktas medlemmen först av parkeringsansvarig i styrelsen. Erbjudandet gäller 7 kalenderdagar.

Efter att medlemmen tackat ja, kontaktar parkeringsansvarig parkeringsbolaget för upprättande av hyresavtal. Vid uthyrning av bostad i andra hand ska medlem säga upp sin p-plats, men ges förtur till första kö-plats vid återflytt till föreningen.

Uthyrning av parkeringsplats i andra hand kan göras upp till en månad utan tillstånd av styrelsen. Styrelsen strävar efter att främja omsättning av p-platser och tillåter därför generellt sett inte längre  perioder än en månad av andrahandsuthyrning av parkeringsplatser. Platser som hyrs ut i andra hand sägs upp i den händelse behov av förstaplats uppstår.