Besöksparkering 
De platser som finns tillgängliga för tillfällig parkering på Karen Blixens Gata är dels 2 platser mellan Karen Blixens gata 5 och 7 och 4 platser utanför Karen Blixens gata 13. Där man i kombination med föreningens tillstånd och P-skiva kan parkera upp till 6 timmar eller 30 minuter med endast P-skiva.

Är du i behov av parkeringsplatser kan du alltid fråga dina grannar i Facebookgruppen  som ofta kan hjälpa till. Ger det inget och besöksparkeringen är full kan gästerna ofta hitta en plats på Björnsonsgatan. Alternativt har Stockholmsstad en avgiftsbelagd parkering vid Blackebergsskolan.

 

Uthyrning av parkeringsplatser

Uthyrningen av föreningens garage, parkeringsplatser och MC-platser administreras av föreningen styrelse. Kontakta därför styrelsen på  om du vill hyra eller byta parkeringsplats.

Aimo park hanterar avtal, fakturering och fjärrkontrollerna som går till garageporten. Kontakta därför aimo park om du har frågor angående hyresavtal samt om du vill beställa fler eller har tappat bort fjärrkontrollen till garageporten.

Kontaktuppgifter aimo park:
Telefon: 0771-96 90 06
E-post: 

Parkeringsalternativ

 • Garageplatser: 83 stycken, 900 kr/mån
 • Öppna P-platser: 57 stycken, 450 kr/mån
 • Öppna P-platser med laddstolpe: 10 stycken, 650 kr/mån
 • MC-platser: 7 stycken, 300 kr/mån

Parkeringspolicy

Föreningen sköter uthyrningen av parkeringsplatserna i egen regi alternativt genom anlitad extern leverantör, gemensamt nedan kallad parkeringsbolaget.

 • I första hand är det medlemmar i Brf Kvarnhjulet som har rätt att hyra parkeringsplats.
 • Det finns en kö för respektive garageplats, MC-plats, uteplats och laddplats ute. När p-plats finns ges erbjudande i turordning.
 • Medlemmen har rätt att önska parkeringsplats, ute eller garage.
 • Är den erbjudna platsen uteplats och garageplats föredras och vice versa, kan medlemmen tacka nej med bibehållen köplats. Då ges erbjudandet i stället till den som är näst på tur.
 • Har man tackat nej till en uteplats får man endast erbjudande om garageplats och vise versa.
 • Tackar man nej igen, då till sitt önskemål, förloras köplatsen.
 • I första hand är det en parkeringsplats per hushåll som gäller.
 • Om inte alla p-platser är uthyrda finns möjlighet att hyra en andra parkeringsplats.
 • Den som senast fick en andra p-plats blir först uppsagd vid behov av en förstaplats.
 • Blir man uppsagd från en andraplats, ställs man först i kö på listan för en andraplats.
 • Det finns en kö för byte av parkeringsplats. Byte av plats kan ske från uteplats till garage och vise versa. Övriga byten ska ske i möjligaste mån.
 • Föreningen ser över önskningar att byta mellan garage och uteplats, innan en ledig plats erbjuds till en köande medlem för en första eller andra plats.
 • Medlemmar har rätt att ha både p-plats för personbil och mc samtidigt.
 • Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska i första hand hyras ut till personer med utfärdat tillstånd för rörelsehindrad.Om det inte finns några medlemmar med behov för dessa platser, hyrs de ut till köande för en första eller andra plats, med tillägget att platsen måste lämnas när behov uppstår. Detta under förutsättning att en annan p-plats är ledig.
 • Är platsen för rörelsehindrad ute, har medlemmen rätt att avvakta en uteplats, och detsamma om platsen är i garaget.
 • Medlemmen har inte rätt att invänta en viss uteplats eller garageplats, utan får ta den plats som erbjuds.
 • Information om villkor förmedlas av parkeringsbolaget vid tecknande av avtal.
 • Vid erbjudande om plats kontaktas medlemmen av föreningen. Medlemmen har en vecka på sig att tacka ja eller nej.
 • Vid uthyrning av bostad i andra hand ska medlem säga upp sin p-plats, men ges förtur till första köplats vid återflytt till föreningen.
 • Uthyrning av parkeringsplats i andra hand kan göras upp till en månad utan tillstånd av styrelsen. Styrelsen strävar efter att främja omsättning av p-platser och tillåter därför generellt sett inte längre perioder än en månad av andrahandsuthyrning av parkeringsplatser.