I er lägenhet finns en skötselpärm som tillhör lägenheten, vilket innebär att vid överlåtelse av lägenheten skall pärmen lämnas över till den nya medlemmen.
Förnya blad när nya har tryckts upp av föreningen

Följ länken nedan för att läsa och/eller ladda hem hela dokumentet.

Dokument med beskrivning av låscylinder som saknas i skötselpärmen
ASSA-C10-cylinder-Svensk

 

Ladda ned

 

Icon representing an icon       

Skötselpärm