Information till boende om brandrisker och brandskydd

 Vår förening har en plan för det systematiska brandskyddsarbetet inklusive kontroller av hur detta efterlevs. Det är viktigt att alla boende och hyresgäster tar del av detta och känner till vilket ansvar som ligger på den boende och vad som andra aktörer ansvar för.

Icon representing an iconInformation till boende om brandrisker och brandskydd 
Systematiskt brandskyddsarbete 
Plan för kontroller och underhåll av brandskydd 
Ansvaret för brandskyddet 

 

 

Regler gällande brandskydd

  • För brandskyddsåtgärder i lägenhet med till lägenheten hörande förvaringsutrymme, ytor som endast nyttjas av en lägenhet, samt förhyrda utrymmen som garage eller extra förvaringsutrymme svarar bostadsrättsinnehavare respektive hyresgäst.
  • Bostadsrättsinnehavare/Hyresgäst som hyr ut sin bostad i andra hand har fortsatt det entydiga och fulla ansvaret gentemot föreningen. Den som hyr ut i andra hand har ansvar för att hyresgästen ges möjlighet att ta del av detta dokument.
  • Lokalhyresgästen avseende förskolan ansvarar för brandskyddet i den hyrda lokalen.
  • Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen såsom trapphus, entréer, vindar, källare och avfalls/återvinningsrum.
  • Inget brännbart material får lämnas i gemensamma utrymmen. Regelbundna kontroller genomförs i alla gemensamma utrymmen. Föremål som förvaras i strid mot dessa regler avlägsnas.


Brandvarnare
Varje lägenhet skall ha en brandvarnare, är du osäker om du har en, eller om den du har fungerar kontrollera detta omgående. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren var sjätte månad. Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Placera brandvarnaren i taket i mitten av lägenheten. Vi rekommenderar Brandvarnaren Deltronic MP-1201, som fått goda omdömen i Råd & Röns tester. Köp endast CE-märkta brandvarnare som uppfyller EU-standard SS-EN 14604.

Brandsläckare & Brandfilt
Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna en till lägenheten. 6 kg Pulversläckare rekommenderas.

 

Garaget

I garaget finns 6 handbrandsläckare utspridda. Observera att inga brandfarliga vätskor eller brännbara material får förvaras i garaget.

 

Fler goda råd om hur du förebygger brand

 

Vid brand

1. Rädda först dem som är i livsfara
Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.
Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
 

2. Larma räddningstjänsten
Ring 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden.

 

3. Släck branden
Om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan släckningsarbetet börja.
Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.

Detta är normalt den ordning som rekommenderas, men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.