Vattenskador är vanligt och orsakar skador för ca 100 miljoner per vecka, året runt i Sverige.
Se därför till att renoveringar sker enligt branschregler. Lämna in en ansökan om du ska flytta brunn eller på annat sätt renovera ditt badrum.

 

Badrumsrenovering ska vara fackmannamässigt utförd och godkännas av styrelsen
Föreningen kräver att ingrepp i och renovering av våtrum ska vara fackmannamässigt utförda i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Du får endast anlita behörig fackman för vvs-arbete eller arbete i kakel/våtrumsmatta. Rekommendationer för vilka firmor som kan användas kommer inom kort. 

Om du vill renovera eller göra ändringar i badrum ska detta anmälas till styrelsen. När arbetet är utfört skickar styrelsen ut besiktningsperson som kontrollerar att arbetet är korrekt utfört. Exempel på ändring som kan behöva kontrolleras är byte av blandare, byte av handfat eller toalett, inkoppling av duschslang vid toalett, installering av badkar, omläggning av golv etc. 

 

Några god råd

 • Täpp igen synliga borrhål med silikon 
 • Besiktiga badrummet om du är osäker på om tätskikt eller golvbrunn är tätt.
 • Avloppsdoft beror oftast på att vattenlås eller att någon anslutning till avlopp är otätt.
 • Efter duschning eller torkning av tvätt låt badrumsdörren stå öppen för att vädra ut fukt.

 

Kök


Köksrenovering 

 • Om du önskar flytta kök - lämna in en ansökan
 • Vattenledningar får endast ändras av hantverkare med behörighet
 • Nydragning av el får endast göras av behörig elektriker
 • Inga fläktar får kopplas in till ventilation - använd istället frihängande kolfilterfläkt

 

 

Råd för ventilation

 • Byt kolfilter regelbundet enligt tillverkarens rekommendation samt rengör metallfilter.
 • Öppna fönster/ventiler i angränsande rum vid matlagning och stäng dörren till köket.
 • Välj fläkt med omsorg - effektiviteten i att filtrera bort matos skiljer sig
 • Rengör frånluftsventiler en gång/år.