Serviceläge

Vid avtalad service tar lägenhetsägaren ur nyckeln i serviceläge ”klockan 10”.
Serviceläget ger möjlighet att öppna låset med
fastighetens servicenyckel.
lägenhetsägaren återkommer öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normal-läget ”klockan 12”. I normalläget ”klockan 12” öppnar endast lägenhetsnyckeln.

Serviceläge fungerar ej om du har Iloqlås i lägenhetsdörren.

 

Extra / Borttappade Nycklar

Om du vill beställa extra lägenhetsnycklar kan detta göras hos Garantilås i Stockholm AB, se nedan.

Skicka ett e-postmeddelande till  om begäran av extranyckel. Säkerhetsansvarig kontaktar Certego om din begäran.
Du ska kunna visa upp kontraktet för bostaden/senaste avgiftsavin och legitimation. Detta för att ingen obehörig ska kunna beställa nycklar.
Kom även ihåg att alltid meddela styrelsen om en nyckel har blivit borttappad.

För nycklar (ILoq) till gemensamma förrådsutrymmena och sopkasunerna kontakta   .

Här kan du beställa fler nycklar till bostaden:

Garantilås i Stockholm AB

Besöksadress:
Vällingby torg 27, Vällingby Centrum
162 65 Vällingby  

Telefon: 08-87 20 30

Låssmed: Timo Aitakangas

Telefon Service och felanmälan: 
Jourtelefon: 
E-post order:
E-post service:
E-post övrigt: 

http: