Genom källsortering och återvinning utvinns användbar råvara och energi ur hushållets avfall. Detta ger stora miljövinster. Alla kan bidra till effektiv återvinning av material och energi genom att källsortera, det mesta av ditt hushållsavfall går att återvinna eller återanvända.

Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken.

 

Matavfall och annat komposterbart lämnas i för ändamålet avsedd behållare. Det  finns 2 behållare för matavfall. Den ena utanför Karen Blixens gata 5, den andra utanför Karen Blixens gata 13. Påsar för matavfalls-hantering finns att hämta i återvinnings-rummen på Karen Blixens gata 5 och 7. I återvinnings-rummen finns även anslag som visar vad som kan sorteras som matavfall. Detta kan du också läsa mer om här.

Övrigt hushållsavfall lämnas i de återstående två behållarna (en utanför Karen Blixens gata 5 och en utanför Karen Blixens gata 13). 

Källsortering

I källsorterings-rummen sorteras tidningar, glas, pappers-förpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och elavfall. Det finns rum på Karen Blixens Gata 5 och 7 och alla bostadsrätts-havarens nycklar går till båda rummen.

Grovsopor som till exempel möbler lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler. Närmast finns Bromma Återvinningscentral, för mer info klicka här. Snälla, dumpa inte oönskade grovsopor i källsorterings-rummet, det blir stökigt och leder till dryga kostnader för föreningen. Pengar som vi kan använda bättre. 

För miljöns skull är det viktigt att alla i föreningen hjälps åt att sortera sopor, dessutom minskar det föreningens kostnader för sophämtning.