Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varje medlem debiteras för det varmvatten som den förbrukat. 

Ett trådlöst system samlar in mätdata från respektive lägenhet utan manuell avläsning. Mätdatat samlas ihop centralt och debiteringen sker efter faktisk förbrukning i efterskott av vår ekonomiska förvaltare. Förbrukningen för tre månader kommer som en separat post på den första avin i varje kvartal.

Vid frågor kring debiteringen kontakta föreningens ekonomiska förvaltare, hyresgruppen på Deloitte 08-522 182 42 alternativt .

Misstänker ni däremot fel på mätaren så kontaktar ni Minol direkt på tfn 040-411 999.