För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred din balkong med eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongräcket.

 

Markiser

Om du vill sätta upp en markis ska den passa till huset och du behöver godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen har tillsammans med arkitekten tagit fram kulör och utformning på markiser i din förening.

Styrelsen har beslutat att följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad:
Fabrikat och kulör: Sandatex 0407-727 (beige)

Tala med styrelsen som kan ge dig råd och anvisningar vart det är förberett för infästning av markisen. Anlita en behörig montör.

 

Inglasning av balkong

För att få glasa in en balkong krävs bygglov från kommunen vilket redan existerar för de flesta balkongerna samt godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse. Bygglov för inglasning finns daterat 2020-01-29 (gäller i fem år). Bygglovet omfattar alla balkonger förutom 10 lägenheter se nedan. Brf Kvarnhjulets styrelse har 2014-12-16 fastställt att inglasning av balkongerna skall vara av typen hängande fullhöjd, skjutbar och vikbar och utan synliga vertikala profiler. Det innebär att delad inglasning med anslutning till räcket inte är tillåten. 

Styrelsens godkännande

Alla inglasningar skall före beställning godkännas av Styrelsen. Det görs genom att en anmälan om inglasning skickas till Styrelsen () Ange då ditt femsiffriga lägenhetsnummer. Beställning kan inte göras före inflyttningsdatum men anmälan kan göras tidigare. Efter styrelsens godkännande och inflyttning kontaktar du själv Lumon AB eller annan leverantör för beställning.

Val av leverantör

En arbetsgrupp för inglasning tillsattes av styrelsen i oktober 2014. Arbetsgruppen har i samråd med JM lämnat underlag för styrelsens beslut angående teknisk konstruktion. Arbetsgruppen har därutöver efter offertförfrågan till två leverantörer lämnat rekommendationer till medlemmarna att välja Lumon AB. Lumon är billigare och deras rabatterade priser gäller för alla tre husens inflyttningstider. Några väsentliga skillnader i konstruktion och utförande mellan de två leverantörerna har gruppen inte funnit. Det står var och en fritt att hitta en annan leverantör, det viktiga är att samma konstruktionstyp som styrelsen har fastlagt används, att lägenheten omfattas av bygglovet för inglasning, samt att kontrollansvarige är informerad om det är annan än Lumon som är leverantör. 

Att tänka på

  • Som bostadsrättshavare är du gentemot Bostadsrättsföreningen ansvarig för alla fasta installationer som du beställer. Se därför till att den leverantör du anlitar har en Ansvarsförsäkring som täcker ev skador som kan uppstå på hus eller person till följd av leveransen och monteringen. Lumon AB har en sådan försäkring. 
  • Se till att din Hemförsäkring har ett bostadstillägg som täcker det utökade ansvar man har som bostadsrättshavare samt att detta även gäller för balkonginglasning.
  • Efter att inglasningen är klar skall leverantören skicka en kontrollplan (fastlagd i bygglovet) till medlemmen. Medlemmen skriver under denna och lämnar i Styrelsens brevlåda. Styrelsen behåller kontrollplanen för dokumentation och färdiganmälan till Stadsbyggnadsnämnden.

Frågor ang inglasning kan ställas till Päivi Palosaari eller till Styrelsen.

Lägenheter som ej omfattas av bygglovet

  • Lägenheter på vån 12, vars balkonger saknar ovanliggande balkongplatta.
  • Lägenheter i markplan, höjden blir för hög.

Lägenheter som inte får glasa in

 

Infästning i balkongernas fasadskiva 

Håltagning i den putsade fasaden är inte tillåtet. I fasadskivan som finns på balkongerna är det tillåtet att sätta upp mindre saker i begränsad omfattning. Undvik att sätta upp saker som förändrar husets gestaltning. Har ni funderingar kring vad som är tillåtet kontakta styrelsen.

Infästning skall alltid föregås av håltagning. Eftersom skivan är hård att borra i så rekommenderas en borr för stål. För alla hål gäller att borrhålet ska vara 0,8 -  1 mm mindre än skruvdiametern. Exempelvis skruvdiameter 4,8 mm ska ha en håldiameter på 4,0 mm. Skivan är 10 mm tjock, längd på skruv beror på hur infästningen ser ut men hela skruven ska gå igenom skivan.

Lätta saker (exempelvis en termometer) kan sättas med en träskruv var som helst på skivan.  

Lite tyngre saker (exempelvis en vädringspinne) bör man sätta där det finns en bakomliggande stålprofil, så skruven fäster i både profilen och skivan, använd en plåtskruv. Stålprofilerna är stående och finns bakom skivan där skruvskallarna syns.

Undvik att borra och skruva nära änden på en skiva, det kan medföra att skivan spricker.

 

Uteplats

Om du har lägenhet i markplan ansvarar du själv för att sköta om markbeläggningen på uteplatsen. Kontakta styrelsen om du har några frågor.