Årsredovisningar

Kvarnhjulet är en ung förening men som har sunda finanser. Nedan kan föreningens årsredovisningar laddas ner. 

Ladda ned
Icon representing an icon      

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017 
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014 

 

Ekonomisk plan

Den ekonomiska planen beskriver vår förenings verksamhet och ekonomi. Planen beskriver föreningens byggnader och de kostnader vi har för drift, underhåll och lån. Planen är framtagen av styrelse.

Ladda ned
Icon representing an icon       

Ekonomisk plan


Pantsättningshandlingar

Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller
avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas: 

Simpleko
Box 84
831 21 Östersund

 

Vi som förvaltare ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Har du frågor kring pantsättning kontaktar du i