Tag bort den första siffran (som anger huskropp) i ditt femsiffriga lägenhetsnummer så får du ihop med din gatuadress Lantmäteriets/Skatteverkets lägenhetsnummer.

De första bägge siffrorna anger våningsplan 10= entréplan, 11= 1tr. upp osv.
De två sista siffrorna anger löpnummer på våningsplanet motsols från trappan, 01-05

Ex. 2002 = 10 trappor upp den andra lägenheten från vänster.