Föreningens kontor finns på bottenvåningen på Karen Blixens Gata 5 och huserar i första hand styrelsemöten men kan även nyttjas till andra lämpliga aktiviteter. Maila gärna styrelsen om du har förslag eller funderingar. I trapphuset på Karen Blixens Gata 13 finns också en brevlåda märkt "Styrelsen" där du kan lämna meddelanden och dokument till styrelsen. 

E-post:  

Ordförande
Päivi Palosaari 

070-375 08 95

   

Gästlägenhet
Margaretha Weimar 

073-158 45 20 (Margaretha)
Ordinarie
072-227 69 99 (Lena)
Biträdande 

      

Ekonomi & Finans
Stefan Bergdah 

076-671 26 19 (Stefan)
Ordinarie
070-375 08 95 (Päivi)
Biträdande

   

Kommunikation
Lena Lindgren
 
072-227 69 99 (Lena)
Ordinarie
073-506 77 66 (Sara)
Biträdande

 

IT & Web
Jan Ekwurtzel


073-964 22 51 (Jan)
Ordinarie
070-520 74 40 (Peter)
Biträdande

 

Fastighet, Teknik & Kommersiella lokaler
Anders Fransen 

f
076-671 26 19 (Anders)
Ordinarie
070-405 79 74 (PO)
Biträdande

 

Säkerhet och skalskydd
PO Lindkvist

070-405 79 74 (PO)
Ordinarie
076-671 26 19 (Anders)
Biträdande

   

Parkering
Päivi Palosaari 

070-375 08 95 (Päivi)
Ordinarie
073-158 45 20 (Margaretha)
Biträdande

 

Sekreterare, Medlemsskap, Andrahandsuthyrning & Överlåtelser
Sara Gregorius Gillard073-506 77 66
Ordinarie