Pantsättning

All hantering av pantsättning sköts av föreningens ekonomiska förvaltare Förvaltning i Östersund AB, som ligger under Riksbyggen. 

Pantsättningar skickas till föreningens förvaltare:

Brf Kvarnhjulet
c/o Förvaltning i Östersund AB
Box 84
831 21 Östersund 

 

Förvaltaren lägger in pantsättning i föreningens lägenhetsregister, noterar ev. tidigare pantsättningar på pantsättningen, undertecknar pantsättning och tillser att banken får den i retur.

Pantsättningsavgift tas ut med max 1 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2019 års kostnadsläge är 465 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av pantsättaren.

Har du frågor kring pantsättning kontaktar du