Nyheter

Farthinder i backen för att få ner farten vid övergångsstället

Hej,

Enligt stämmobeslut kommer det att placeras farthinder i backen för att få ner farten vid övergångsstället. Det kommer också att sättas upp varningsskyltar högre upp i backen. 

När snön kommer tas farthindren bort för att läggas ut igen när våren är tillbaka. 

Allt gott,

Styrelsen