Nyheter

Mopeder är tillåtna i cykelrummen!

Du som sätter lappar på mopeden i cykelförrådet i källaren har missuppfattat saken! Om du läser trivselreglerna som finns uppsatta på dörren i det aktuella cykelförrådet så ser du. Var snäll och kontakta styrelsen så får vi prata om saken.

Vi vill också påpeka att det inte är okej att sätta upp lappar och underteckna på ett sådant sätt att det ser ut som om det är styrelsen som satt upp lappen. Vi skulle aldrig kommunicera på det sättet och det skapar oro och ilska hos den granne som mottagit meddelandet. På sikt är det skadligt för grannsämjan och förtroendet för styrelsen. Rak kommunikation är alltid att föredra.

Vi önskar er alla en fin helg,

Styrelsen