Nyheter

Information från Styrelsen

Hej,

 

Vi har blivit uppmärksammade på att det finns en moped uppställd i cykelförrådet och att barnvagnar förvaras i trapphusen. 

I våra trivselregler står det följande:

 

  • Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
    Fungerande cyklar och mopeder får förvaras i cykelställ på gatan eller i källaren. Cyklar, barnvagnar, pulkor och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen, källargångar eller på våningsplanen med hänsyn till brandsäkerheten. Det underlättar även för städning och minskar risken för skador på golv och väggar. Använd avsedda förråd eller lägenhetsförråd.

Vi har även blivit uppmärksammade på att medlemmar inte känt till att HSB skulle ta över som förvaltare, så vi friskar upp ert minne med repris på den information som skickats ut i denna kanal. ( Vidare har vi informerat på städdag och årsmöte).  I utskick i januari gavs nedanstående information:

  • Som ni nog alla känner till har vi problem med varmvatten i hus 1 och 2. Vi har tagit in extern hjälp och i veckan har 2 värmepumpar lagats och det verkar ha effekt. Vi kommer också under nästa vecka få besök av KTC som installerat systemet. Vi hoppas då får besked om vad som orsakar problemen.  Styrelsen har också beslutat att göra en ny upphandling avseende teknisk förvaltare.

I början av maj kom ytterligare ett utskick där vi redogjorde för hur vi resonerat inför beslutet att ta in HSB som förvaltare:

 

  • Varmvattenstrulet i hus 1 och hus 2 har varit ett stort bekymmer för många av oss. Vi hoppas att det äntligen är löst, men faktum kvarstår att delar av styrelsen har som lekmän tvingats ta ett övergripande ansvar för felsökning och underhåll, då teknikförvaltningen inte kunnat ge oss tillräcklig service. Våra hus blir inte yngre och vi behöver en teknisk förvaltare som kan ge ett mer omfattande stöd när det gäller underhållet av fastigheterna. Vi har genomfört en upphandling och i höst kommer HSB bli vår tekniska förvaltare. En ytterligare fördel med HSB är att vi som lägenhetsinnehavare kan anlita dem för mindre arbeten i våra lägenheter. 

Vi har ännu inte hunnit med att skriva in HSB:s uppgifter på hemsidan, men det är på gång under kommande vecka. Under tiden får ni använda er av uppgifterna ni fick i brevlådan.

Styrelsen