Nyheter

Information från styrelsen

  •  Utredning angående problemen med varmvattnet i hus 1 & 2 fortsätter. Den 6 mars kommer Wärmex som planerat och monterat utrusningen från första början. Förhoppningsvis kan de sprida ljus över vad som egentligen är felet. Vi tackar än en gång för ert tålamod och vi tackar också de medlemmar av styrelsen som rattar på värmesystemet varje kväll för att undvika att temperaturen sänks alltför mycket. 

 

 

  •    Upphandling av ny fastighetsförvaltare pågår och väntas bli klart inom kort.

 

  •  Varmvattendebiteringen, vi kommer att besöka er som fått felaktig debitering eftersom mätarna måste avläsas    manuellt.  

 

  • Vi har tecknat kontrakt med ny låssmed, Garantilås på Vällingby Torg. Ska fungera på samma sätt som tidigare dvs. vid beställning av extranyckel visar man upp sin hyresavi samt sin befintliga nyckel. Mer information finns på hemsidan.

 

  •  Arbetet inför årsmötet pågår och vi påminner om möjligheten att lämna in en motion.

 

 

      Vi önskar er en fortsatt fin helg,

 

      Styrelsen