Nyheter

Hej,

Alla vi med parkeringsplats fick ett brev igår med uppgift om en kommande höjning av parkeringsavgifterna. Siffrorna i brevet stämmer inte. Det kommer att bli en höjning med 10 % fr. o.m. maj månad men moms avseende våra parkeringsplatser är absolut inte aktuellt.

Styrelsen

Den nya är gula och börjar gälla fr.o.m. april, de gamla gröna gäller således mars ut.
Vid frågor kontakta oss på

Ha en fortsatt fin söndagskväll!

Styrelsen

  •  Utredning angående problemen med varmvattnet i hus 1 & 2 fortsätter. Den 6 mars kommer Wärmex som planerat och monterat utrusningen från första början. Förhoppningsvis kan de sprida ljus över vad som egentligen är felet. Vi tackar än en gång för ert tålamod och vi tackar också de medlemmar av styrelsen som rattar på värmesystemet varje kväll för att undvika att temperaturen sänks alltför mycket. 

 

 

  •    Upphandling av ny fastighetsförvaltare pågår och väntas bli klart inom kort.

 

  •  Varmvattendebiteringen, vi kommer att besöka er som fått felaktig debitering eftersom mätarna måste avläsas    manuellt.  

 

  • Vi har tecknat kontrakt med ny låssmed, Garantilås på Vällingby Torg. Ska fungera på samma sätt som tidigare dvs. vid beställning av extranyckel visar man upp sin hyresavi samt sin befintliga nyckel. Mer information finns på hemsidan.

 

  •  Arbetet inför årsmötet pågår och vi påminner om möjligheten att lämna in en motion.

 

 

      Vi önskar er en fortsatt fin helg,

 

      Styrelsen

 

 

 

 

Vi i Brf Kvarnhjulets valberedning har fått förtroendet att hitta kandidater till föreningens styrelse. Valberedningen lägger fram förslag på styrelsekandidater som är intresserade av att väljas. På årsmötet den 10 maj, dit alla medlemmar kallas, beslutas vilka som kommer att ingå i den nya styrelsen.

 

Vad innebär styrelsearbetet?
Du som styrelsekandidat vill bidra med goda idéer och kunna fatta genomtänkta beslut för föreningens bästa. Ett styrelseuppdrag för minst ett år, innebär ca tio möten per år samt diverse arbete mellan mötena.Du får inblick i styrelsearbetet, och har möjlighet att påverka föreningens beslut och framtid.

 

Vill du vara med eller känner du någon som du tror skulle passa?
Olika kompetens behövs i en styrelse och ditt engagemang är viktigt. Vi strävar efter en representativ fördelning av kön, ålder, och att alla tre husen representeras i styrelsen. Styrelsen behöver dig med erfarenhet och kunskap om fastigheter, IT, ekonomi eller administration.
Om du inte har tid för styrelsearbete så finns möjlighet att påverka genom att engagera sig i valberedningen.
Nu anses pandemin vara över därför kommer vi liksom tidigare att knacka på för att kort beskriva uppdraget och svara på dina frågor. Vi börjar 12/2, helger på em och vardagar ca 19.00-20.00.

 

Du ansöker senast 10 mars genom att :Ringa, skicka ett mejl eller SMS till någon i valberedningen och berätta om dig själv eller personen du nominerar.

 

Vi är valberedningen:

Anders Rudin, Karen Blixens gata 7, 070-795 8596,

Hans Sahlen, Karen Blixens gata 5, 070-260 4989,

Nathalie Boewer, Karen Blixens gata 7, 070-764 4606,

Nandan Mahimkar, Karen Blixens gata 13, 073-060 55 20,  

Dessvärre har vi fortfarande problem med varmvattnet, cirkulationen fungerar inte som den ska.
KTC jobbar med att undersöka vad som orsakar problemet med ambitionen att få till en snabb lösning. 

Dessutom har en kompressor till en frånluftsvärmepump gått sönder vilket också påverkar tillgången på varmvatten.
En ny är beställd, dock är leverenstiden på nya kompressorer lång. Vi hoppas dock att den ska kunna installeras under kommande vecka.

Tack för ert tålamod!