Nyheter

Tänk på vårt brandskydd

Hej 

Vi vill påminna om de regler som vår bostadsrättsförening skall följa när det gäller vårt brandskydd.

Barnvagnar, skor  hör inte hemma i våra trapphus. För barnvagnar finns det barnvagnsförråd och  andra privata tillhörigheter måste förvaras i egen bostad.

Regler gällande brandskydd

För brandskyddsåtgärder i lägenhet med till lägenheten hörande förvaringsutrymmen, ytor som endast nyttjas av lägenhet, samt förhyrda utrymmen som garage eller extra förvaringsutrymmen svarar bostadsrättsinnehavare /hyresgäst.

Bostadsrättsinnehavaren/hyresgäst som hyr ut bostad i andra hand har fortsatt det entydiga och full ansvaret gentemot föreningen. Den som hyr ut i andra hand har ansvar för att  hyresgästen ges möjlighet att få den information som krävs.

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen så som trapphus, entréer, vindar,källare och avfalls/återvinningsrum.

Inget brännbart material får lämnas i gemensamma utrymmen. Regelbundna kontroller genomförs i alla gemensamma utrymmen. Föremål som förvaras i strid mot dessa regler avlägsnas

Mvh

Styrelsen

BRF Kvarnhjulet