Nyheter

Datum och tider för uppföljning av OVK 29-31 mars.

 

Den 29-31 mars mellan 9.00 - 16.00 kommer Svenska Ventilationsgruppen (SVG) i samarbete med Teknikförvaltning hit till oss.

De behöver besöka er lägenhet för rengöring och injustering av luftflöden.

Arbetet börjar uppifrån och jobbar sig neråt i respektive hus.

Besöken kommer att göras enligt följande schema:

Karen Blixens Gata 5 måndag den 29 mars 0900-16:00

Karen Blixens Gata 7 tisdag den 30 mars 0900-16:00  

Karen Blixens Gata 13 onsdag den 31 mars 0900-16:00

 

Under den tiden ber vi er som inte har möjlighet att vara hemma sätta låset i serviceläge samt att inte låsa extralåset.

 

Länk med information om hur man sätter låset i serviceläge:

https://brfkvarnhjulet.se/index.php/mitt-boende/nycklar

 

 

Om du inte har möjlighet att sätta din dörr i serviceläge kontakta styrelsens fastighetsansvarige ().

 

Ni skall ha fått en avisering i brevlådan.

 

Varför gör vi detta just nu i Corona tider?

 

OVK är precis som namnet antyder en obligatorisk kontroll av ventilationssystemet som skall utföras regelbundet. Syftet är att följa upp de felaktigheter som framkom av den tidigare kontrollen så att vårt inomhusklimat är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska.

 

Extra åtgärder på grund av Corona

Vad kommer besiktningsmannen att göra?

 

Dom tvättar händerna med handsprit mellan varje lägenhetsbesök. Vid minsta tecken på symptom hos deras personal kommer dom att avbryta besöket.

Dom kommer att befinna sig i din lägenhet så kort tid som möjligt och bara beröra det allra nödvändigaste.

Vad ska du som boende göra?

 

Håll avstånd om minst 2 meter till personalen som är inne i din lägenhet och undvik all fysisk kontakt. Vid symptom på influensa (nysningar, hosta, feber) ber vi dig att uppmärksamma personalen på detta genom att sätta upp en lapp på utsidan av dörren, så kan dom bedöma om dom ska gå in i din lägenhet eller ej.

 

Alternativt kan du kontakta och informera styrelsen () innan arbetet i din lägenhet ska ske.

 

Med vänlig hälsning

 

Klas Kempe

styrelsemedlem/fastighet

 

BRF Kvarnhjulet