Ladda ned

Icon representing an icon        Stadgar  


Skicka överlåtelse/medlemsansökningar till:

Brf Kvarnhjulet
Styrelsen
Karen Blixens Gata 13
168 44 Bromma

Vid förfrågan från mäklare skall föreningen hänvisa mäklaren till Simplekos hemsida Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild. Frågor utöver mäklarbild hänvisas till