Husen

Fastigheten uppfördes 2014 av JM. De är inbäddade i grönskan från Grimsta naturreservat vilket garanterar att stora delar av närområdet kommer vara oförvanskat över lång tid. Totalt finns tre huskroppar som alla har 12 våningar, där de översta är etagevåningar med en av Stockholms bästa utsikter och stora takterrasser. I bottenplan har lägenheterna extra takhöjd vilket ger hela 3,7 meter i kök och vardagsrum, häftig och ovanlig arkitektur i nyproducerade lägenheter.

 

Kvarnen

Föreningen har fått sitt namn av Kvarnvikens kvarn som ligger i närheten av husen. Fabrikör Knut Ljunglöf (snus-kungen), som även byggt Ljunglöfska slottet, lät bygga kvarnen år 1882. Knut Ljunglöf drev "Ljunglöfs Tobaks Fabriks Tillverkningar" som var världens största snusfabrik och den näst största tobaksfabriken i Europa.

Familjen Ljunglöf investerade under slutet av 1800-talet i stora landområden väster om Stockholm, från Lilla Ängby till Råcksta och Vällingby. Familjens sommarviste blev Blackeberg.

Läs mer om Kvarnvikens Kvarn:

Stockholms Läns Museums information om Kvarnvikens Kvarn
Museet Kvarnvikens Kvarn och Såg

Kvarnen vid kvarnviken
Kvarnen vid kvarnviken